Spend Proces Analyse

Geen foto maar een film van de bedrijfsmatige uitgaven.
Niet alleen het resultaat, maar vooral inzicht in hóe en door wie het geld wordt gespendeerd. Dit door gestructureerde analyse.

Spend-analyse: inkoopuitgaven (spend) zijn uitkomsten van het inkoopproces

Ook voor de uitgaven die we vanuit inkoop doen, geldt dat de spend het resultaat is van een proces.
Door dit proces te analyseren en te leren kennen, krijgen we inzicht in hóe en wáár we het inkoopproces kunnen verbeteren.
Door inzichten en geleerde lessen om te zetten in acties, komen we tot steeds betere inkoopresultaten. Mister-Ed kan dit voor u organiseren of u daar bij helpen.

Eerste stap om te komen van waar we zijn, naar waar we naar toe willen, is weten waar we staan. Hoe staan we er voor? Waar zit ons geld in en waar gaat dat heen? Welke contracten liggen er, welke overige verplichtingen en wie zijn daar verantwoordelijk voor?

Inkoop analyse: uitgaven en inkoopproces gestructureerd analyseren

Inderdaad: we. U en ik, Mister-Ed, samen. Ervaring leert namelijk dat dit het meest efficiënt werkt en zo voorkomen we samen dat u wel een mooi rapport krijgt maar niet het inzicht en de resultaten die u nodig heeft. De structuur die Ed toepast is met (Lean) Six Sigma technieken ontwikkeld en stoelt op jarenlange ervaring bij toonaangevende opdrachtgevers als Shell, Essent, ThyssenKrupp en inkoop advies organisaties.

Samen structureren we de uitgaven, zetten we de cijfers op een rijtje.

Werk LEAN; zorg dat het proces duidelijk en simpel is

Eenvoudig en juist daardoor krachtig, maken we een koppeling tussen de cijfers en hoe die tot stand komen. Werken aan inzicht op het raakvlak van uw interne organisatie en uw leveranciers. En van daaruit WETEN wat er moet gebeuren, om het rendement van uw bedrijf te verhogen. Een onmisbaar gereedschap voor leveranciers, management en inkoopprocesbeheersing. En vanuit de beheersing van het proces groeit de efficiency (exponentieel) en volgen de besparingen, vaak zelfs double digit. Gewoon door te bepalen hoe het beter kan, de leveranciers te behandelen zoals we zelf ook behandeld willen worden en te zorgen dat we behandeld worden zoals we als klant behandeld willen worden.

Meer weten?

Interesse in rendementsverbetering en wat AddContract daarin kan betekenen? Neem dan contact met mij op!